Struktura wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni lat 1998 - 2002

1998   1999

2000   2001

2002
(2kB)