Forma i konstrukcja karty płatniczej

Karta płatnicza ma formę laminowanej płytki PCW w kształcie prostokąta o wymiarach 54x86x0,76 mm. Każda karta posiada szereg cech charakterystycznych i zabezpieczeń zgodnych z normami ISO.
Awers, czyli przednia część karty zawiera nazwę oraz znak firmowy banku wydającego kartę oraz emblemat systemu płatniczego, w którym została wydana. Dzięki temu symbolowi karta jest bezproblemowo i powszechnie akceptowana wszędzie tam gdzie umieszczony jest emblemat Visa, EC/MC czy innego systemu płatniczego. Na awersie umieszczony jest standardowo także numer karty (16 cyfr w przypadku Visy i kart EC/MC oraz 15 w przypadku AmEx'a) umożliwiający jej identyfikację. Numer ten służy nie tylko ewidencji, ale także umożliwia w przypadku kart obsługujących płatności MO/TO zakup przez internet czy telefon.

Zgodnie ze standardami ISO 7812 Związek Banków Polskich przyznaje 16-cyfrowy identyfikator dla każdej organizacji płatniczej w Polsce.
Pierwsze 6 cyfr (tzw. INN - Issuer Identification Numer lub BIN Bank Identification Numer) wytłoczonych/wydrukowanych na karcie oznacza numer identyfikacyjny wystawcy karty.
Następny 9-cyfrowy człon karty to PAN (Primary Account Numer), pozostaje on do dyspozycji wystawcy karty.
Ostatnia miejsce przeznaczone jest na cyfrę kontrolną.

Normy ISO przyporządkowują pierwszą cyfrę na karcie do określonych branży, która identyfikuje rodzaj wystawcy:

  • 0 - ISO/TC 68 i inne
  • 1 - linie lotnicze
  • 2 - linie lotnicze i inne
  • 3 - karty klubowe T&E
  • 4 - banki/instytucje finansowe
  • 5 - banki/instytucje finansowe
  • 6 - sieci handlowe i banki
  • 7 - sieci sprzedaży paliw
  • 8 - telekomunikacja i inne.
Na przedniej części karty umieszczony jest także okres ważności karty oraz w przypadku kart personalizowanych imię oraz nazwisko posiadacza.
Na rewersie, czyli tylnej stronie karty znajduje się pasek magnetyczny, zawierający informacje na temat karty oraz jej posiadacza oraz drugi pasek, na którym posiadacz składa wzór swojego podpisu.

Karty płatnicze zawierają szereg zabezpieczeń m.in. hologram, nadruk UV czy mikroprint. Poprzez personalizowanie karty (wytłoczenie lub nadruk takich danych jak imię, nazwisko czy nr karty oraz specjalne zakodowanie paska magnetycznego) zostaje ona jednoznacznie powiązana z konkretną osobą oraz prowadzonym przez bank rachunkiem.
Niektóre karty tzw. "chipowe" zawierają wbudowany układ scalony z pamięcią oraz mikroprocesorem. W chipie zapisane są informacje na temat karty oraz jej właściciela, które są niezbędne do przeprowadzenia autoryzacji transakcji. W mikroprocesorze może jednak zostać zapisanych znacznie więcej informacji niż na pasku magnetycznym karty. Kartę taką wyróżnia dużo wyższy stopień bezpieczeństwa zapisanych na niej danych niż w przypadku tradycyjnych kart magnetycznych.

(2kB)